Etusivu Lentokoneet Tervalentäjät Koulutus Sar & Palolento Yhteystiedot Kauppa C-Lentäjille

SAR - Search and Rescue

Tervalentäjät on ollut mukana SAR ja palolentotoiminnassa jo yli 20 vuotta. SAR toiminta tarkoittaa ilmasta käsin tapahtuvaa etsintä- ja pelastuslentotoimintaa. Suomen Lentopelastusseura SLPS ry on 2006 perustettu valtakunnallinen, viranomaisten avuksi luotu pelastus- ja palolentovalmiutta ylläpitävä organisaatio. Lentopelastusseuran toiminnassa on 42 jäsenyhdistystä. Yhdistysten perustoimintana on metsäpalovalvonta 26:lla koko maan kattavalla valvontareitillä.

Tervalentäjät ylläpitää yhtä lentopelastustukikohtaa. Tukikohta päivystää palolentotehtäviä toukokuun alusta syyskuun loppuun 24 tuntia vuorokaudessa. SAR tehtävien päivystys on ympäri vuoden. Tervalentäjillä on rivissään koulutettuja SAR lentäjiä ja tehtävänjohtajia, jotka pystyvät hoitamaan esimerkikisi kadonneen henkilön, ajoneuvon tai veneen etsintöjä. Etsintälennot suoritetaan poliisin aloitteesta. Poliisi esittää virka-apupyynnön lentopelastuskeskukselle. Lentopelastuskeskus hälyttää lentopelastusseuran kautta lähimmän päivystävän tukikohdan lentokoneen ilmaan.

Tervalentäjät lentää myös metsäpalovalvontareittiä numero 21. Metsäpalojen todennäköisyyden kasvaessa lennetään valvontalento yhdesti tai kaksi kertaa päivässä, jolloin alkavat metsäpalot saadaan havaituksi ajoissa. Hyvän lentotähystystoiminnan ansiosta pystytään metsäpalopinta-alat pitämään pieninä jonka johdosta valtion, kuntien ja yksityisten metsät säästyvät laajoilta tuhoilta. Hälytyskeskus voi myös hälyttää tarvittaessa lentokoneen esimerkiksi savuntarkastuslennolle.

Suomen lentopelastusseuran sivut